Digitalni pogonski kontroler zasnovan na TMS320LF2407 signalnom procesoru


- Kratak sadržaj diplomskog rada kolege Aleksandra Berića: Digitalni pogonski kontroler je baziran na Texas Instruments DSP (Digital Signal Processor) TMS20LF2407PGE. Ovaj procesor je jedan od  DSP  koji rade sa fiksnim zarezom namenjenih kontroli motora. Proučena je hardverska podrška brojnim periferijama čime je iskorišćena većina mogućnosti DSP i napisan je softver koji demonstrira gotovo sve mogućnosti sistema. Ovaj pogonski kontroler, zahvaljujući brzini izvršavanja instrukcija DSP  i podržanim periferijama pruža dobru polaznu osnovu za istraživački rad. Ostavljena je mogućnost za nadogradnju, obezbedjena asinhrona i sinhrona serijska komunikacija sa procesorom kao i Controller Area Network (CAN) protokol.

 Dokumenta za preuzimanje:  Dokument.pdf


Predhodni rad                                                                                                                Sledeći rad