Merenje brzine kombinovanom metodom pomoću inkrementalnog optičkog enkodera

 

 - Kratak sadržaj diplomskog rada kolege Jovana Petrovića:

Podatak o brzini nekog motora jeste od suštinske važnosti pri implementaciji algoritama kontrole momenta, brzine i pozicije. Pošto
mikroprocesori koriste digitalne vrednosti, informaciju o brzini pogodno je brzinu imati u digitalnom obliku. Digitalna informacija brzine može da se dobije primenom inkrementalnog enkodera. Najčešće korišćeni senzor za merenje brzine i pozicije, koji se ugradjuje na osovinu motora, impulsnog tipa je inkrementalni enkoder.
Izmedju ostalog, rad izlaže jedan od načina merenja brzine kombinovanom metodom i pokazuje njene prednosti u odnosu na ostale metode merenja brzine.
 


 Dokumenta za preuzimanje:  Dokument.pdf


 Prethodni rad                                                                                             Sledeći rad