Identifikacija parametara algoritma upravljanja i eksperimentalna verifikacija pogona zasnovanog na trofaznom asinhronom motoru

 

Kratak sadržaj diplomskog rada kolege Miloša Živanovića:
Kao deo projekta pod nazivom MINIDRIVE, koji je osvojio prvo mesto na internacionalnom takmičenju u Čikagu 2005 u organizaciji  IEEE, u ovom rad
u su opisani osnovni principi rada asinhronog motora. Posebna pažnja je posvećena uporedjivanju različitih motora radi pravilnog izbora, opisivanjem eksperimentalnog podešavanja parametara kontrolnog algoritma kao i eksperimentalne verifikacije  različitih radnih režima  ovog kontrolisanog pogona.


 Dokumenta za preuzimanje:  Dokument.pdf


   
Prethodni rad                                                                                                                 Sledeći rad