Projektovanje prilagodnih elektronskih kola za galvansku izolaciju signala u elektromotornom pogonuKratak opis rada Obrada Đorđevića:

   Rad se bavi realizacijom galvanskih izolacija, kako za analogne, tako i za digitalne signale, u jednom tipičnom sistemu sa više različitih nivoa masa, u kome je galvanska izolacija neophodna. Taj sistem je računarom upravljani elektromotorni pogon sa asinhronim motorom. Projektovanje i realizacija galvanske izolacije čini prvi i osnovni deo ovoga rada, ali on sadrži i drugi, dodatni, deo koji se bavi softverom za pokretanje pomenutog pogona.

 Documentation for download: fileodj.pdf
                                                

    Prethodni rad        Sledeći rad