Analiza elektromehaničkog pretvaranja energije usled linearnog kretanja magnetskog materijala u spoljašnjem magnetskom polju pomoću metode konačnih elemenata

 

   Rad Igora Stamenkovića, za temu ima primenu metode konačnih elemenata za simulaciju elektromehaničkog pretvaranja energije pri kretanju magnetskog materijala u magnetskom polju. Predstavljen je softverski paket Makswell 2D, proizvod američke kompanije Ansoft, u kome je vršena simulacija. Objašnjeno je okruženje u kome se radi, način definisanja objekata, graničnih uslova, i načini prikazivanja  rezultata. Softerski paket je potom iskorišćen za rešavanje definisanog problema. Rezultati proračuna su  takodje prikazani u radu.

 Dokumenta za preuzimanje:  Dokument.pdf                                                                                                                                                         Sledeći rad