Realizacija upravljačkog softvera pogona zasnovanog na trofaznom asinhronom motoru

 

 

 

- Kratak sadržaj diplomskog rada kolege Aleksandra Živkovića:
Kao deo dokumentacije za projekta pod nazivom MINIDRIVE, koji je osvojio prvo mesto na internacionalnom takmičenju u Čikagu 2005 u organizaciji IEEE, ovaj rad objašnjava sintezu softvera i implementaciju algoritama regulacije brzine asinhronog motora. Informacije o arhitekturi korišćenog mikrokontrolera ATmega168, načinu upravljanja invertorskim mostom, realizovanoj komunikacija, zaštiti od neregularnih stanja  kao i objašnjenja o platformi za razvoj softvera, se mogu naći u ovom radu. Dokumenta za preuzimanje:  Dokument.pdf                                                                                                                                          Sledeći rad