PROJEKTOVANJE SPECIFIČNOG TIPA VARIJABLE SA POKRETNIM ZAREZOM I POMOĆNIH PROGRAMA ZA OBAVLJANJE ELEMENTARNIH MATEMATIČKIH OPERACIJA

 
-
Kratak sadržaj diplomskog rada kolege Dejana Ilićа: Programabilni integrisani digitalni procesori signala su specijalizovani za digitalnu obradu signala. Takva obrada zahteva intenzivna numerička izračunavanja u kojima se koriste ne samo celi, već i razlomljeni brojevi. Ovi drugi se mogu predstaviti u formatu sa fiksnom tačkom i u formatu sa pokretnom tačkom. Osnovni nedostatak predstave brojeva sa fiksnom tačkom je što je rezolucija konstantna i određena brojem upotrebljenih bitova za predstavljanje broja. Format floating-point brojeva, korišćen u ovom radu  je 23 + 8 + 1, tj. 23 bita za mantisu, 8 bita za eksponent i jedan bit znaka. Dakle, ukupno 32 bita. Takođe, programom se realizuju i funkcije ulazno/izlazne konverzije koje pretvaraju ulazni podatak tipa integer u floating-point broj i obratno. Realizacijom programa za obavljanje aritmetičkih operacija sa floating-point brojevima na fixed-point procesoru, se koriste dobre strane fixed-point digitalnih signalnih procesora, a to su velika brzina rada i mala cena, i dobre strane floating-point aritmetike, a to je velika preciznost izračunavanja.

 Dokumenta za preuzimanje:  Dokument.pdf


Prethodni rad                                                                                                                             Sledeći rad