PROJEKTOVANJE DIGITALNOG / MIKROPROCESORSKI  UPRAVLJANOG SERVOMEHANIZMA SA ASINHRONIM MOTOROM
- Kratak sadržaj diplomskog rada kolege
Save Dobričića:  Rad predstavlja razmatranje algoritama digitalne kontrole sistema za kontrolu pozicije sa invertorski napajanim asinhronim motorom. Predložene su dve strukture pozicionog servomehanizma sa odgovarajućim zakonima upravljanja i izvedena je jednostavna metoda podešavanja parametara kontrolera. Ta metoda omogućava projektantu postizanje željenih dinamičkih karakteristika i eliminisanje greške stacionarnog stanja, do koje dolazi zbog prisustva konstantnog ili sporo promenljivog poremećaja momenta opterećenja. Posebna pažnja je posvećena dizajniranju nelinearnih sistema za kontrolu pozicije, koji zadovoljavaju željeni odziv čak i u slučajevima kada električni moment dostigne granicu koju mu nameće strujni kapacitet invertora. Radi ilustracije predložene procedure projektovanja i radi provere učinka nelinearnih zakona upravljanja, priloženi su rezultati simulacija i vremenski dijagrami signala dobijeni eksperimentom.


 Dokumenta za preuzimanje:  Dokument.pdf                                
Prethodni rad                                                                                                              Sledeći rad