Implementacija algoritma space-vector modulacije na RISC mokrokontroleru ATmega8


 

- Kratak sadržaj diplomskog rada kolege Gorana Mandića: Predmet ovog diplomskog rada je razvoj minijaturnog uredjaja za upravljanje brzinom obrtanja trofaznog asinhronog motora male snage sa kaveznim rotorom. Taj uredjaj bi trebao da bude hardversko-softverska platforma za dalji rad u oblasti digitalnog upravljanja električnim pogonima a koji bi se sastojao od implementacije i testiranja algoritama za rekonstrukciju faznih struja iz struje jednosmernog medjukola kao i algoritama upravljanja motorom na bazi kompenzacije klizanja. Niska cena celog uredjaja je postignuta zahvaljujući primeni jeftinog 8−bitnog RISC mikrokontrolera ATmega8 i inteligentnog energetskog modula IRAMS10UP60B.


 Dokumenta za preuzimanje:  Dokument.pdf


Prethodni rad                                                                                                                Sledeći rad