Realizacija komunikacije između korisnika i kontrolera za upravljanje Elektrofiltrom korišćenjem ekrana osetljivog na dodir i MODBUS komunikacijskog protokolaKratak opis rada Dušana Ivanića:

   

U okviru ovog rada obrađene su teme koje se tiču elektrofiltra, DSP –a, TS –a i MODBUS protokola, prvo neke uopštene stvari, a zatim delovi koji se tiču realizacije samog zadatka, ostvarivanja komunikacije po MODBUS protokolu i kreiranja aplikativnog softvera za Touch Screen.

 Documentation for download: filedi.doc
                                                

              Prethodni rad        Sledeći rad