Eksploatacione karakteristike obnovljivih izvora energije












   Kratak opis rada Mikice Mirkovića:

    U radu su detaljno opisane eksploatacione karakteristike dosada najkorišćenijih obnovljivih izvora energije: solarne, energije vetra i energije mora i okeana sa osvrtom na elektromehaničke pretvarače koji se koriste za konverziju pomenutih oblika energije u električnu.

 

Documentation for download: filemm.docx
                                                

           Prethodni rad        Sledeći rad