Odredjivanje karakteristika i načina upravljanja frekvencijskim pretvaračem u primeni asinhronog zaletanja sinhrone mašine


 

 

 

- Kratak sadržaj diplomskog rada kolege Igora Cvetkovića:

  Problematika kojom se bavi rad jeste zaletanja velikih sinhronih mašina. Pokrenuti veliku sinhronu mašinu (tipičnih vrednosti snaga od par stotina megavata) do svoje sinhrone brzine i uvesti je u sinhronizam jeste ozbiljan inženjerski problem. Teorijska objašnjenja različitih načina zaletanja, pregled  karakteristika pojedinih praktičnih realizacija zaletanja kao i njihova uporedjivanja su teme ovog rada.

 Dokumenta za preuzimanje:  Dokument.pdf


Prethodni rad                                                                                                                Sledeći rad