Analiza elektoromehaničkog rezolvera uz pomoć FPGA kartice i
R/D2S82 konvertora


 

- Kratak sadržaj diplomskog rada kolege Zorana Nikolića:

Zadatak ovog diplomskog bi se mogao iskazati kao proučavanje konstrukcije elektromagnetnog rezolvera, dinamičkih i statičkih osobina odziva na različite eksitacije, analiza različitih načina za derivaciju informacije o brzini i poziciji iz SIN i COS signala, projektovanje VHDL ili  SHC programa koji će uz pomoć FPGA kola emulirati R/D konvertor 2S82.


 Dokumenta za preuzimanje:  Dokument.pdfPrethodni rad                                                                                                                  Sledeći rad