Estimacija brzine asinhronog motora bez senzora na osovini

 

 Kratak sadržaj diplomskog rada kolege Nenada Djurkovića:

 Rad se bavi tehnikom upravljanja trenutnom vrednošću momenta asinhronih motora bez senzora brzine. Prednosti asinhronog motora nad jednosmernim su brojne: ima manju veličinu, dugotrajniji je, nema delova koji se troše, potpuno je oklopljen tako da može raditi u veoma nepovoljnim uslovima... Da bi smo iskoristili te osobine u industriji potrebno je implementisati upravljačke algoritme koji su u stanju sa što manje senzora ostvare zadovoljavajuće performanse, kako statičke tako i dinamičke, kontrole momenta. Bitan pravac razvoje takvih algoritama jesu algoritmi upravljanja trenutnom vrednošću momenta bez informacije o brzini rotora. Rekonstruisanje informacije o brzini iz raspoloživih merenja (obično su to struje i naponi) je ozbiljan problem savremenih upravljačkih algoritama. Ovaj rad predlaže jedan način za estimaciju brzine rotora asinhronog motora.


 Dokumenta za preuzimanje:  Dokument.pdf


 Prethodni rad                                                                                                      Sledeći rad