Implementacija algoritma za regularnu impulsno širinsku
modulaciju u sprezi sa digitalno upravljanim pogonom asinhronog motoraKratak sadržaj diplomskog rada kolege Stevan Mehandžić:

Asinhroni motor (AM) je najčešće korišćeni motor zbog svojih prednosti. Iako motori jednosmerne struje imaju mogućnost odvojenog upravljanja momentom i fluksom, zbog drugih negativnih osobina teži se upotrebi motora naizmenične struje. Asinhroni motor je mnogo jeftiniji u odnosu na motore jednosmerne struje, ima jednostavniju konstrukciju i za istu snagu manje dimenzije. Izvor brojnih problema kod jednosmernih motora je kolektor, jer usled napona izmedju četkica dolazi do varničenja. Zato napon izmedju dve susedne kolektorske kriške treba da bude manji od 1.5 V, što znači da motori za veći napon moraju imati veši broj kriški. Da bi se imala zadovoljavajuća gustina struje, armaturna struja motora odredjuje dimenzije četkica i kriški. Za veće armaturne struje moraju se povećati i preseci kriški . Kako je snaga P~U I , povećanjem snage povećava se i prečnik kolektora. Medjutim, ne može se napraviti kolektor prevelikog prečnika jer će se usled centrifugalnih sila razleteti kriške. Zato se motori jednosmerne struje mogu praviti za snage do najviše nekoliko MW, a maksimalna radna brzina je oko 1500 o/min, dok AM može biti konstruisan i za znatno veće nominalne brzine, što pri istoj nominalnoj snazi uslovljava manje dimenzije mašine.


Dokumenta za preuzimanje:  Dokument.pdf

Prethodni rad                                                                                                               Sledeći rad