PROJEKTOVANJE MIKRORAČUNARSKOG SISTEMA ZA RAZVOJ ALGORITAMA UPRAVLJANJA ELEKTROMOTORNIM POGONIMA I ENERGETSKIM PRETVARAČIMA

  - Kratak sadržaj diplomskog rada kolege Nenada Nedeljkovića::
Diplomski rad bavi se projektovanjem (šeme i štampe) mikroračunarskog sistema za razvoj i ispitivanje algoritama (programa) upravljanja elektromotornim pogonima i energetskim pretvaračima. Takodje, mikroračunarski sistem mora imati mogućnost prijema programa za upravljanje sa personalnog računara i njegovo smeštanje u RAM, startovanja i izmene tog programa. Prema tome, mikroračunarski sistem mora biti povezan serijskom vezom (RS-232 standardom) sa personalnim računarom. Ovim se izbegava stalno skidanje i reprogramiranje EPROM-a.  Dokumenta za preuzimanjeDokument.pdf


 Prethodni rad                                                                                                               Sledeći rad