Analiza kondukcionih i komutacionih gubitaka u invertoru sa IGBT tranzistorimaKratak opis rada Veljka Palije:

    U ovom radu su proučavani gubici u poluprovodničkim komponentama koje sačinjavaju trofazni naponski invertor sa IGBT tranzistorima, a koji se mogu podeliti na kondukcione i komutacione. Formulisan je izraz pomoću koga se na relativno jednostavan način mogu proceniti ovi gubici.

 Documentation for download: filevp.pdf
                                                

     Prethodni rad        Sledeći rad