GSM kontroler zasnovan na ATMEGA16 procesoru


 

- Kratak opis rada Gorana Golubovića:

Ovaj rad ima za cilj da čitaoca upozna sa osnovnim principom rada GSM modema, kao I njegovu praktičnu integraciju u jedan zatvoreni  funkcionalni sistem.U radu je detaljno opisan hardware potreban za integraciju GSM modema I mikrokontrolera. Pored hardwera detaljno je opisan I software koji je pisan u programskom jeziku C. Opisano je kompletno razvojno okruženje u kome je sve razvijano. Opisane su I funkcije razvojnog okruženja Code Vision AVR kao I hardwer razvojnog sistema EASY AVR3.


 Dokumenta za preuzimanje:  Dokument.pdf


Prethodni rad        Sledeci rad