Proračun snage gubitaka u gvožđu kod sinhronog motora sa stalnim magnetima
   Kratak opis rada Vladimira Vojinovića:

    Predmet ovog rada je analiza gubitaka u gvožđu kod sinhronog motora sa stalnim magnetima metodom konačnih elemenata korišćenjem programskog paketa COMSOL Multyphysics 3.5a. Kao model za proračun korišćen je sinhroni motor sa stalnim magnetima jednog od vodećih svetskih proizvođača MOOG. Takođe je u radu prikazano detaljno uputstvo za formiranje modela predmetnog motora u okviru programskog paketa COMSOL Multyphysics 3.5a.

 Documentation for download: filevv.docx
                                                

                                            

               Prethodni rad