UPRAVLJANJE ASINHRONIM MOTOROM BEZ DAVAČA BRZINE


 

   
Doktorska teza autora Verana Vasića:
 Upotreba savremenih digitalnih kontrolera u električnim pogonima sa asinhronim motorom omogućuje da se u rešavanju problema upravljanja, ugradnja dodatnih davač zameni softverskom implementacijom. Postojeći pogoni sa asinhronim motorom su pouzdani, efikasni, fleksibilni, brzog su odziva i za okolinu prihvatljivi po pitanju elektromagnetnog, akustičnog i toplotnog zagađenja. Pored navedenih prednosti postoji značajan broj problema koji zahtevaju adekvatno rešenje, pa zato električni pogoni sa asinhronim motorom predstavljaju izazov za veliki broj istraživača. Svakako, trenutno najznačajniji problem predstavlja određivanje brzine i položaja rotora na osnovu informacije o statorskim strujama i naponima, čime bi se obezbedio rad pogona bez davača na vratilu motora (sensorless). 


 Dokumenta za preuzimanje:  Dokument.pdf


Prethodni rad                                                                                                                                 Sledeći rad