Primena direktnog upravljanja momentom asinhrone mašine na digitalnom signalnom kontroleru


(Šema po kojoj se vrši direktno upravljanje momentom)   Kratak opis rada Ivana Subotića:

    

Cilj istraživanja u okviru master rada je uspešno upravljanje asinhronom mašinom u oblasti slabljenja polja  po algoritmu za direktnu kontrolu momenta. Upravljanje je izvršeno u realnom pogonu. Sagledani su faktori koji utiču na tačnost u upravljanju, kao i metode za uspešno upravljanje asinhronog motora. Rad daje opis implementacije i prikaz rezultata dobijenih  eksperimentalnim putem.

 Documentation for download: fileis.pdf
                                                

 


          
Prethodn rad              Sledeci rad