Analiza gubitaka snage SM sa PM  u sistemu za rekuperaciju energije kod F1


Kinetic Energy Recovery System (KERS)   Kratak opis rada Dragana Mihića:

    

Predmet ovog rada je optimizacija snage gubitaka sinhrone mašine sa permanentnim magnetima na rotoru koja radi u oblasti slabljenja polja, u cilju postizanja što manjih gubitaka pri istoj korisnoj snazi mašine. To omogućava postizanje većih snaga u sinhronoj mašini pri istim gubicima tj. pri istom sistemu hlađenja.

 Documentation for download: filedm.pdf
                                                

 


                Sledeci rad