Japanska Maglev železnica


 

 

     MAGLEV ili “magnetic levitation” (magnetska levitacija) je potpuno novi

pristup u pokretanju elektriènih vozila. Kako je za potrebe razvijanja velikih brzina

potrebno smanjiti otpore kretanja a istovremeno poveæati vuènu silu motora, inženjeri

su pristupili rešavanju ovog problema.

                 Najviše uspeha u razoju MAGLEV tehnologije imale su Nemaèka i Japan.

Japan kao jedna od vodeæih tehnoloških sila sveta sa velikim brojem gusto naseljenog

stanovništva ulaže ogromna sredstva u razvoj brzog i efikasnog prevoza. Istraživanja

u Japanu u ovoj oblasti poèela su još 1970 godine. Japan danas drzi svetski rekord

koji je postignut na jednoj pruzi i on iznosi 581 km/h. Dokumenta za preuzimanje:  Dokument.pdf
Prethodni rad                                                                                                               Sledeći rad