Implementacija CAN protokola na pogonskom kontroleru baziranom na TMS320LF2407 digitalnom signal procesoru


 

 Kratak sadržaj seminarskog rada kolege Pantića i Stamenkovića:

 Ovaj rad se bavi savremenim trendovima u primeni digitalne komunikacije u oblasti distribuiranih merno-upravljačkih računarskih mreža. U prvom delu se kritički predstavljaju tržišno najznačajniji industrijski komunikacioni protokoli Modbus, industrijski Eternet, Profibus i CAN. Detaljnije se analiziraju karakteristike najpre osnovnog, a zatim i specifičnosti i primena viših CAN protokola: DeviceNet, CANopen i TTCAN. Drugi deo donosi prikaz eksperimenata kojima su testirane funkcionalnosti osnovnog CAN protokola uspostavljanjem CAN komunikacije između pogonskog kontrolera baziranog na signalnom procesoru TMS320LF2407 i PC-a sa odgovarajućim adapterom koji podržava CAN protokol. Na istom eksperimentalnom setapu praktično je realizovano U/f upravljanje asinhronim motorom. Digitalna referenca za ovo upravljanje je distriburana od PC-a do pogonskog konrolera CAN baziranom komunikacijonom linijom. Dobijeni praktični rezultati predstavljaju dobru osnovu za implementaciju opisanog sistema u složenijim merno-upravljačkim sistemima.

Dokumenta za preuzimanje:  Dokument.pdf Prethodni rad                                                                                                              Sledeći rad