Simulink model indirektne vektorske kontrole asinhronog motora u dq-koordinatnom sistemu sa diskretnom strujnom regulacijom


 

 
-  IFOC_IREG predstavlja Matlab/Simulink model u kome je simulirano indirektno vektorsko upravljanje momentom asinhronog motora. Ovaj dokument je napisan kao podrška tom modelu. U njemu se mogu naći objašnjenja za korišćenje pojedinih pratećih fajlova i podešavanje samih parametara simulacije. Rad takodje sadrži i rezultate uradjene simulacije.


 Dokumenta za preuzimanje:  Dokument.pdf
                                                  simulacija.zip
Prethodni rad                                                                                                               Sledeći rad