Uticaj Parametara Sinhronog Generatora Sa Permanentnim Magnetima Na Položaj Sopstvenih Vrednosti

 

 U samom radu kreće se od matematičkog modela klasične sinhrone mašine da bi se zatim došlo i do modela generatora sa permanentnim magnetima. Zatim je urađena normalizacija jednačina. Zbog potrebe dobijanja i analize sistema u prostoru stanja izvršena je neophodna linearizacija koja je omogućila potpuno razdvajanje promenljivih  stanja. Simuliran je rad sinhronog generatora sa permanentnim magnetima na sopstvenoj mreži i dati su rezultati te simulacije. Zatim sledi najznačajniji deo u kome su prikazane putanje kretanja sopstvenih vrednosti za različite vrste i vrednosti parametara. Na kraju date su linije programa korišćenih u ovoj analizi kao i parametri razmatranog generatora.


 Dokumenta za preuzimanje:  Dokument.pdf


Prethodni rad                                                                                                               Sledeći rad