UTICAJ RASIPNIH INDUKTIVNOSTI SINHRONOG MOTORA SA PERMANENTNIM MAGNETIMA NA EKSPLOATACIONU KARAKTERISTIKU POGONA

 - Rad se bavi ispitivanjem uticaja rasipnih induktivnosti na radne karakteristike sinhronih mašina. Pošto eksploatacione karakteristike predstavljaju uredjene parove raspoloživih vrednosti momenata i brzina u trajnom radu,  možemo zaključiti da uticaj rasipnih induktivnosti na eksploatacionu karakteristiku  predstavlja bitnu temu za analiziranje.


 Dokumenta za preuzimanje:  Dokument.pdf
                                                                m.zip
Prethodni rad                                                                                                         Sledeći rad