Uporedna analiza linearnog sinhronog i asinhronog motora


 

 

   

       

        

             

   

  

           Proračuni i nacrti za “Colorado project of the urban maglev program” su pokazali da je modifikovani dizajn testiranih i dokazanih “Chubu HSST” LIM-ova može dostići brzine blizu 200km/h i rad na velikim usponima. Brzine od oko 230 km/h se mogu dostići na ravnim trasama (uz 90km/h čeonog vetra) a sa dodatnim malim poboljšanjima ostvarljivo je i 250km/h. LIM tehnologija je vrlo slična pogonima sa obrtnim motorima, čeličnim točkovima i konvencionalnom železničkom industrijom i direktno koristi njena iskustva. Jednostavna struktura reakcione pruge LIM-a i adaptivna kontrola pokretnih blokova pruža veliki stepen fleksibilnosti. Ova jednostavnost dalje rezultuje manjim investicijama u putnu trasu, jeftinije održavanje i veću pouzdanost.dok su stepen iskorišćenja i faktor snage, generalno, manji kod LIM-a u odnosu na LSM, efikasnost modela “COL 200” se može porediti sa LSM pogonjenim Transrapid TR07. Sve u svemu, pri izboru pogona treba voditi računa o različitim investiciono-eksploatacionim faktorima i usvojiti onaj sistem koji se pokaže najisplativijim.

 

 

 


 Dokumenta za preuzimanje:  Dokument.pdf
Prethodni rad