Transrapidov koncept vučnih vozila sa linearnim motorima


 

 

   

       

        

             

   

    Transrapid International je nemaèka kompanija za brze vozove koja koristi sistem magnetne levitacije. Bazirano na patentu iz 1934. godine, planiranje Transrapid-ovog sistema poèelo je 1969. godine. Test objekat nalazi se u Emslandu, Nemaèka. Godine 2004. prvi put je puštena u rad pruga za brz prevoz putnika u Šangaju, Kina. Transrapid se još ne koristi za prevoz putnika na velike daljine.Ne postoji brže prevozno sredstvo u kopnenom saobraæaju od Transrapid-a. Novi železnièki sistemi omoguæavaju visok stepen sigurnosti i komfora putnika, zadovoljavaju ekološke standarde, ne zagaðuju okolinu, tihi su. Bezkontaktna tehnologija Transrapid-a je takoðe veoma ekonomièna zato što nema habanja i trenja. Zahteva veoma malu kolièinu energije. Takoðe, upravljaèki troškovi su manji od troškova kod tradicionalnih železnièkih sistema. Dok su troškovi izgradnje skoro isti. Udobno putovanje Transrapidom omoguæava kraæe vreme putovanja i nije preterano skupo.
Transrapid je najbitnija inovacija u železnièkom saobraæaju još od konstrukcija prvih železnica. Super brzi maglev sistemi nemaju toèkove. Transrapid koristi bezkontaktnu tehnologiju za levitaciju, upravljanje i vuèu, nehabajuæu elektroniku umesto mehanièkih sistema. Nema toèkove, prenosne mehanizme, reduktore, zupèanike,osovine kao ni pantograf.

 

 


 Dokumenta za preuzimanje:  Dokument.pdf
Prethodni rad                                                                                                               Sledeći rad