Analiza 'mrtvog vremena' u invertoru na mehaničku karakteristiku asinhronog motora


 

 

  Seminarski rad kolege Verana Vasića, razmatra uticaj mrtvog vremena u energetskim pretvaračima  pri upravljanju  asinhronim motorom.


 Dokumenta za preuzimanje:  Dokument.pdf Prethodni rad                                                                                                              Sledeći rad