Projektovanje strujnog regulatora za vektorsko upravljanje asinhronim elektromotorom primenom IMC metode


 

 
-  Rad posvećen Internal Model Control regulatoru kao strujnom regulatoru sadrži teorijska razmatranja o sintezi regulatora, modelu asinhronog motora kao i rezultate Simulink simulacije.


 Dokumenta za preuzimanje:  Dokument.pdf
                                                  simulacija.zip
Prethodni rad                                                                                                               Sledeći rad