Hardver pogona zasnovanog na asinhronom motoru


 

- Kratak sadržaj diplomskog rada kolege Bore Novakovića:

Kao deo dokumentacije projekta pod nazivom MINIDRIVE, koji je osvoijo prvo mesto na internacionalnom takmičenju u Čikagu 2005 u organizaciji IEEE, ovaj rad opisuje deo hardvera pogona. U radu je prikazano kako je ralizovan hardver pomoćnog napajanja, kontrolnog kola, kola za analogni ulaz i LED displeja. Opisano je i kako su isprojektovane obe štampane ploče pogona. Drugi deo dokumentacije za hardver pogona nalazi se u diplomskom radu kolege Ivana Petruševskog.


 Dokumenta za preuzimanje:  Dokument.pdf
                                                  slike pogona.zip


Prethodni rad                                                                                                                  Sledeći rad