Projektovanje konvertora i upravljačkih sklopova pogona sa asinhronim motorom

irdak

 

Kratak sadržaj diplomskog rada kolege Nenada Mijatovića:
 

U ovom radu će biti izložen jedan način unapređenja hardvera energetske elektronike. Kao početna osnova iskorišćen je komercijalno dostupni energetski pretvarač čije su funkcije / struktura  detaljno analizirane. Na ovakvoj platformi, a u skladu sa performansama pretvarača, ovaj rad predlaže osavremenjivanje regulacione strukture sa mikrokontrolerom nove generacije. Proces izbora savremenog mikrokontrolera, analiza hardvera polazne platforme, sinteza potrebnog hardvera kako radi proširenja funkcionalnosti novog sistema tako i radi neophodnih prilagođenja, predstavljaju sastavne delove ovog rada opisane i podeljene u četiri funkcionalne celine.


 Dokumenta za preuzimanje:  Dokument.pdfPrethodni rad
                                                                                     Sledeći rad