Vetroturbina sa dvostruko napajanim asinhronim generatorom i
back -to- back konvertoromKratak opis rada Aleksandra Borisavljevića:

     U ovom radu je najpre statistički analizirana energija vetra i uticaj te statistike na potrebne veličine generatora i same turbine, zatim su poređane različite koncepcije energetske konverzije i na kraju je izvršena analiza rada turbine koja koristi dvostruko napajani  asinhroni generator sa back'to back konvertorom.

 Documentation for download:  fileab.pdf
                                                

              


Prethodni rad                                                                                                            Sledeći rad