Simulacija rada dvostrano napajanog asinhronog motora

 

- Kratak sadržaj diplomskog rada kolege Jovice Vrankovića:  Simulacija dvostrano napajanog asinhronog motora je realizovana uz pomoć programskog paketa VisSim. VisSim je program, baziran na windows okruženju, za modelovanje i simuliranje složenih dinamičkih sistema. On je spoj jednostavnog vizuelnog rešavanja problema potpomognutog moćnim simulatorom. Vizuelni blok dijagrami omogućavaju pojednostavljeno rešavanje i prepravljanje složenih problema, dok moćni simulator omogućava brzo i precizno rešavanje linearnih, nelinearnih, kontinualnih i diskretnih problema. VisSim je simulacioni program koji ne zahteva linijsko pisanje programa, pregledan je, ima moćan matematički aparat. Sve su ovo razlozi koji olakšavaju njegovu upotrebu i štede vreme onome ko ih koristi. Nešto više možete saznati o ovom simulacionom programu na web sajtu čija je adresa: www.vissim.com . 

 Dokumenta za preuzimanje:  Dokument.pdf


Prethodni rad                                                                                                                Sledeći rad