PROJEKTOVANJE STRUJNOG REGULATORA TROFAZNOG MOTORA ZASNOVANO NA REKONSTRUKCIJI FAZNIH STRUJA IZ DETEKTOVANE STRUJE JEDNOSMERNOG MEÐUKOLA FREKVENTNOG PRETVARAČA


  

Kratak sadržaj Magistarskog rada kolege Mileta Božića:
Predmet naučne rasprave u radu je rekonstrukcija (odreðivanje, detekcija) struja trofaznog motora na osnovu struje jednosmernog meðukola frekventnog pretvarača, korišćenjem samo jednog strujnog senzora, i projektovanje strujnih regulatora u takvom okruženju da koriste, u povratnoj petlji, rekonstruisane struje umesto stvarnih. Porastom upotrebe regulisanih elektromotornih pogona i prelaskom na digitalno upravljanje i IGBT prekidače, postepeno su se smanjile mogućnosti za značajna tehnička otkrića. U uslovima kada potrebe industrije u svetu postaju sve više usredsreðenije na odreðene probleme vezane za primenu, a savremeni istraživački rad se sve više okreće savremenim akademskim problemima, iskristalizovala se ideja da se realizuje regulisani pogon bez senzora, tj. pogon sa minimalnim brojem senzora, bilo senzora brzine ili pozicije, bilo strujnih senzora. Upravljanje sa smanjenim brojem senzora je bilo i još uvek je predmet intenzivnog istraživanja u celom svetu [16]. Upravljanje pri vrlo niskim brzinama bez senzora na vratilu motora još uvek nije rešeno na zadovoljavajući način; nedavno su predložena rešenja za asinhroni motor [15], dok za sinhroni motor sa stalnim magnetima još uvek nije naðeno pravo rešenje. Upravljanje sa smanjenim (redukovanim) brojem strujnih senzora, i pored toga što su oni, za razliku od senzora brzine i pozicije, znatno jeftiniji i ne utiču na robusnost pogona, takoðe je predmet intenzivnog istraživanja [4,10,31−39]. Cena strujnih senzora može biti značajna stavka u pogonima malih i srednjih snaga, što je jedan od bitnih razloga zbog čega se teži realizaciji ideje regulisanog pogona bez senzora. Ovaj rad predstavlja pokušaj da se ta ideja, tj. bar jedan njen deo, realizuje.

 Dokumenta za preuzimanje:  Dokument.pdf
                                                                m.zipPrethodni rad                                                                                                                                  Sledeći rad