Digitalno upravljanje statorskom strujom AM


   

    Kratak sadržaj Magistarskog rada kolege Djordjeta Stojića: Naizmenični motori, posebno asinhroni motori, odavno su se izdvojili kao najpogodniji za primene u industrijskim pogonima. Oni imaju dve osnovne prednosti u odnosu na jednosmerne motore: naizmenični motori zahtevaju manje troškove održavanja i mnogo su manjih gabarita od jednosmernih motora iste snage. Osnovna prednost jednosmernog u odnosu na naizmenični motor ogleda se u jednostavnosti upravljanja izlaznim momentom motora preko nezavisnog terminala. Pojavom energetskih pretvarača sa naizmeničnim izlaznim naponom promenljive amplitude i učestanosti i primenom digitalnih procesora velike brzine i složene aritmetike omogućena je implementacija algoritama upravljanja, koji nelinearnu karakteristiku izlaznog momenta naizmeničnih pogona prevode na rasprergnuto upravljanje fluksom u vazdušnom procepu i izlaznim momentom naizmeničnog motora u zavisnosti od odgovarajućih komponenti statorske struje. Na taj način je moguće realizovati servopogone sa naizmeničnim motorom kao izvršnim organom, sa širokom primenom u sistemima vuče, pogonima za pokretanje proizvodnih traka, za upravljanje ventilima, za pozicioniranje mašina alatljika, za upravljanje robotima. Raspregnuto upravljanje fluksom vazdušnog procepa i izlaznim momentom omogućava algoritam vektorskog upravljanja. U literaturi [2] pokazano je da se kvalitetno vektorsko upravljanje izlaznim momentom motora može ostvariti jedino kada je obezbedjena visokokvalitetna regulacija statorske struje. Pod tim se podrazumeva regulacija koja obezbedjuje da brzina odziva statorske struje bude bar deset puta veća od brzine odziva spoljne pozicione ili brzinske konture regulacije. Takodje, visokokvalitetna regulacija statorske struje zahteva što je moguće manje odstupanje ove struje u odnosu na svoju referencu i što je moguće manju njenu talasnost. 

 Dokumenta za preuzimanje:  Dokument.pdf Prethodni rad                                                                                                                                Sledeći rad