Razvoj minijaturizovanog pretvarača za asinhroni motor


 

Kratak sadržaj magistarskog rada kolege Petra Grbovića:


U radu je dat pregled problema sa kojima se sreću projektanti i dizajneri pogonskih pretvarača za Tesline asinhrone motore, a posebno pri dizajnu pretvarača malih dimenzija i niske cene. Diskutovane su prednosti i razlozi za primenu minijaturnog pogonskog pretvarača koji se ugrađuje u kućište motora, i ograničenja koja se javljaju pri dizajnu.

        

Dokument za preuzimanja:  Dokument.pdf
                                               članak 1. pdf
                                               članak 2. pdf
                                                
                                               članak 3. pdf

Napomena: Za sve potrebne softverske alate , propratna Matlab dokumenta,  literaturu itd., možete se javiti  na e-mail: ddc@etf.bg.ac.yu i boban@etf.bg.ac.yuPrethodni rad                                                                                                                                                  Sledeći rad