Raspregnuto upravljanje momentom trofaznog AM sintezom novih algoritmima direktne kontrole momenta 

   

Kratak sadržaj Magistarskog rada kolege Petra Matića:
Predmet naučne rasprave u ovom radu jeste razvoj novog algoritma raspregnutog upravljanja momentom i fluksom trofaznog asinhronog motora. Predloženi algoritam biće formiran na osnovu značajnih izmena dosadašnjih algoritama direktne kontrole momenta


 Dokumenta za preuzimanje:  Dokument.pdf
 


Prethodni rad                                                                                                                                Sledeći rad