ESTIMACIJA FLUKSA I BRZINE OBRTANJA ASINHRONOG MOTORA BEZ DAVAČA NA VRATILU


 

Kratak sadržaj magistarskog rada kolege Željka Pantića:

    U ovom radu su predložena dva nova algoritma za estimaciju fluksa elektromagnetskog momenta asinhronog motora u prisustvu neidealnosti senzora za merenje struje i napona. Potreba za tačnom estimacijom dve navedene veličine je posebno izražena kod pogona bez davača brzine ili pozicije, te je prevashodna namena predloženih algoritama unutar regulacionih struktura takvih pogona.

         

Dokument za preuzimanja:  Dokument.pdf
                                            

Napomena: Za sve potrebne softverske alate , propratna Matlab dokumenta,  literaturu itd., možete se javiti  na e-mail: ddc@etf.bg.ac.yu i boban@etf.bg.ac.yuPrethodni rad                                                                                                                                                  Sledeći rad