Analiza efekta mrtvog vremena na stabilnost frekventno regulisanog elektromotornog pogona sa asinhronim  motorom  


Kratak sadržaj magistarskog rada kolege Verana V. Vasića: 

 U ovom radu analizira se neželjeni, parazitni, oscilatorni režim rada asinhronog motora. Pri napajanju asinhronog motora sa naponom učestanosti manje od polovine nazivne vrednost postoji mogućnost nastanka oscilatornog režima rada. Svojstvene vrednosti linearizovanog modela pogona imaju pozitivan realan deo. Linearizovani model koristi se za predikciju oblasti nestabilnosti. Posmatran je uticaj mrtvog vremena invertora i parametara motora na stabilnost pogona.

        

Dokument za preuzimanja:  Dokument.pdf
                                            

Napomena: Za sve potrebne softverske alate , propratna Matlab dokumenta,  literaturu itd., možete se javiti  na e-mail: ddc@etf.bg.ac.yu i boban@etf.bg.ac.yuPrethodni rad                                                                                                                                                  Sledeći rad