Projektovanje i realizacija mikroračunarskog sistema za ispitivanje algoritama upravljanja energetskim pretvaračima


 

 
-  Sinteza hardvera za ispitivanje algoritama upravljanja energetskim pretvaračima predstavlja projekat kolege Stevana Antića. Ovim radom autor objašnjava neke od tehničkih karakteristika hardvera kao i pojedine  probleme i  rešenja  na koje je nailazio tokom rada. Dokumenta za preuzimanje:  Dokument.pdf
Prethodni rad                                                                                                               Sledeći rad