TGV  Iskustva sa primenom vučnih motora naizmenične struje


 

 

   

       

        

             

     TGV (akronim od “train à grand vitesse”, francuskog izraza za voz velike brzine) je francuska brza železnièka služba, razvijena od strane GEC-Alsthorn i SNCF, francuske nacionalne železnièke službe. Prateæi uvodni TGV saobraæaj izmeðu Pariza i Liona 1981, mreža TGV-a se proširila zbog spajanja drugih gradova širom Francuske i susednih zemalja. Ima rekord za najbrži voz sa toèkovima sa brzinom od 574.8 km/h postignut 3 Aprila 2007, i ima najveæu svetsku proseènu brzinu za komercijalni putnièki servis.
TGV je povezan sa Švajcarskom kroz Francusku mrežu, sa Belgijom, Nemaèkom i Holandijom kroz Thalys mrežu, dok Eurostar mreža povezuje Francusku i Belgiju sa Velikom Britanijom.

 

 


 Dokumenta za preuzimanje:  Dokument.pdf
Prethodni rad                                                                                                               Sledeći rad