Robusna estimacija parametara rotorskog kola asinhronog motora


 

   
Doktorska teza autora Darka Marčetića:

U disertaciji je izvršena naučna rasprava koja se bavi procenom parametara rotorskog kola asinhronog motora u pogonu koji radi po algoritmu indirektne vektorske kontrole. Osnovni doprinos teze su dva originalna algoritma za procenu vremenske konstante rotora, jedan za pogon koji poseduje davač položaja na vratilu i drugi prilagođen pogonu bez davača na vratilu. U oba predložena algoritma informacija o parametru vremenske konstante rotora se nalazi na osnovu analize dinamike uvek prisutnih malih signala u pogonu. Ovim se izbegavaju svi poznati problemi procene ustaljenih vrednosti signala, pogotovo naglašeni pri malim brzinama rotora. Takođe, u slučaju shaft-sensorless pogona, korišćenje malih signala  je moguće i u quasi stacionarnom stanju, kada nema značajnih promena vektora fluksa rotora i simultana procena brzine i parametara rotora na osnovu velikih signala inače nije moguća.

Dokumenta za preuzimanje:  Poglavlje 1.pdf
                                            Poglavlje 2.pdf
                                            Poglavlje 3.pdf
                                            Poglavlje 4.pdf
                                            Poglavlje 5.pdf
                                            Poglavlje 6.pdf
                                            Poglavlje 7.pdf
                                            Poglavlje 8.pdf
                                            Poglavlje 9a.pdf
                                            Poglavlje 9b.pdf
                                            Poglavlje 9c.pdf
                                            Poglavlje 10.pdf
                                            Poglavlje 11.pdf
                                            Poglavlje 12.pdf

Prethodni rad                                                                                                                                 Sledeći rad