SEMESTARSKI RADOVI

- Modelovanje i analiza rada reverzibilnog pogona PMSM priključenog na krutu mrezu posredstvom dvostranog pretvaraca (Milica Banovic)

- Matlab-Simulink model pogona sa vektorskim upravljanjem u strujnim regulatorom u DQ sistemu (Petar Marković)

- Simulacija AM sa IFOC upravljanjem, PWM invertorom i digitalnom reg. struje  (Kosta Jovanović)  matlab support files

- Digitalna  emulacija R/D konvertora  (Dragan Stamenković)  matlab support files

- Primena zamajaca, superkondenzatora i solarnih ćelija u električnim vozilima  (Vladimir Vojinović)

Analiza elektromehaničkog pretvaranja energije usled linearnog kretanja magnetskog materijala ...  (Igor Stamenković)

- Implementacija Space-Vector modulacije na procesoru  DSP56F801  (Goran Mandić)

- Upravljanje jednosmernim i jednofaznim vučnim motorima (Miloš Milosavljević)

- Razvojni sistem za rad sa ATMEL mikrokontrolerima (Aleksandar Živković)

- Seminarski rad - "Električna Vuča" (
Vlada Martać)

- Uticaj parametara sinhronog generatora sa permanentnim magnetima ... (Projekat iz modelovanja)

- Uticaj rasipnih induktivnosti sinhronog motora sa permanentnim magnetima na eksplatacinu ... (Matijević Vladimir)

- Projektovanje i realizacija mikroračunarskorg sistema za ispitivanje algoritama upravljanja ... (Antić Stevan)

- Pogonski  pretvarači  u elektromotornim pogonima...
(Duško Tovilović)

- Analiza 'mrtvog vremena' u energetskim pretvaračima (Veran Vasić)

- Projektovanje strujnog regulatora za vektorsko upravljanje asinhronim elektromotorom primenom IMC metode (Milan Tomić)

- IFOC_IREG Simulink model indirektne vektorske kontrole asinhronog motora u dq-koordinatnom sistemu...(Petar Marković)

- Implementacija CAN protokola na pogonskom kontroleru baziranom na TMS320LF2407 DSP (Željko Pantić i Igor Stamenković)

- Regulacija brzine kod liftovskih pogona sa kontrolom trzaja (Bojan Knežević)

-Japanska Maglev železnica (Antić Radoslav,Lazić Đorđe)

-Kontaktne mreže jednosmerne struje (Vladimirov Vladimir,Bojan Lazić)

-Kontaktne mreže i podstanice jednofaznog sistema vuče (Jasna Branisavljević,Aleksandar Jovanović)

-Primena automatike u električnim vozilima (Palija Veljko)

-TGV  Iskustva sa primenom vučnih motora naizmenične struje (Radisavljević,Kojić)

-Transrapidov koncept vučnih pogona sa linearnim motorima (Horvat,Tanasković)

-Uporedna analiza linearnog sinhronog i asinhronog motora (Stojadinović,Stamenković)


___________________________________________________________________________________________________________________________________
e-mail: ddc@etf bg ac yu
 webmaster: Mijatović Nenad 10.2007.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________