DIPLOMSKI RADOVIAsinhrono pokretanje sinhrone mašine  (Igor Cvetković)   (zahteva IE 7.0)

Realizacija upravljačkog softvera pogona zasnovanog na trofaznom asinhronom motoru (Aleksandar Živković)

Projektovanje specifičnog tipa varijabile sa pokretnim zarezom i pomoćnih programa za obavljanje...  (Dejan Ilić)

Primena rekonfigurabilnih mikrokontrolera u upravljanju induktivnim motorom (Nikola Jovanović)

Identifikacija parametara algoritma upravljanja i eksperimentalna verifikacija pogona zasnovanog na ... (Milos Živanović)

  - Analiza upravljačkih kola servopojačavača DBM03 (Srdjan Srdić)

Digitalni pogonski kontroler zasnovan na  TMS320LF2407 signalnom procesoru  (Aleksandar Berić)

Sensorless control of brushless DC electromotor (Milan Tomić)

- Analiza ostvarivih vrednosti krutosti električne osovine u realnim servosistemima (Vladimir Milošević)

Upravljanje prekidačkim reluktantnim motorom (Milenko Jovanović)

Fraktalna kompresija slike  (Darko Štern)

- Simulacija rada dvostrano napajanog asinhronog motora  (Jovica Vranković)

- Izrada hardvera i softvera laboratorijskog radnog mesta za ispitivanje vektorske ... (Medenica Goran)

- Realizacija mikroprocesorskog daljinski upravljanog pozicionera antene (Čedomira Zeljkovića)

- Digitalni pogonski kontroler zasnovan na TMS320C14 signalnom procesoru (Dragan Luković)

- Estimacija brzine asinhronog motora bez senzora na osovini (Nenad Djurković) 

- Primena delta modulacije u upravljanju elektromotornog pogona velike brzine obrtanja (Mirjane Nešić)

- Merenje brzine kombinovanom metodom pomoću inkrementalnog optičkog enkodera   (Jovan Petrović)

Projektovanje i realizacija notch filtera na TMS32010 za potrebe mikroprocesorskog .... (Šaponjić Djordje)

Projektovanje digitalnog / mikroprocesorski upravljanog servomehanizma....  (Dobričić Savo)

- Implementacija algoritma space-vector modulacije na RISC mokrokontroleru ATmega8 (Goran Mandić)

Implementacija algoritma za regularnu impulsno širinsku modulaciju u sprezi...  (Stevan Mehandžić )

- Projektovanje mikroračunarskog sistema za razvoj algoritama.... (Nenad Nedeljković)

Analiza elektoromehaničkog rezolvera uz pomoć... (Zoran Nikolić)

- Odredjivanje karakteristika i načina upravljanja frekvencijskim pretvaračem u primeni asinhronog... (Igor Cvetković)

FPGA realizacija kontrole trofaznog PWM invertora metodom SPACE VECTOR .... (Nikola Milivojević)

- Code generator for control of industrial processes (Ivan Rajković)

- Modelovanje AM pomoću Simulink programskog paketa (Branko Kovačević)

- Projektovanje  konvertora i regulacionih sklopova pogona sa AM (Nenad Mijatović)

- Hardver pogona zasnovanog na asinhronom motoru (Bora Novaković)

-Vetroturbina sa dvostruko napajanim asinhronim generatorom i back-to back konvertorom (Aleksandar Borisavljević)

-GSM kontroler zasnovan na ATMEGA16 procesoru (Goran Golubović)

-Analiza kondukcionih i komutacionih gubitaka u invertoru sa IGBT tranzistorima (Veljko Palija)

-Bežicno upravljanje elektromotornim pogonom pomocu RF cipa CC1000 (Zoran Nikolajević)

-Projektovanje prilagodnih elektronskih kola za galvansku izolaciju signala u elektromotornom pogonu (Obrad Đorđević)

-Proračun gubitaka snage u trofaznom tranzistorskom invertoru (Željko Janković)

-Realizacija komunikacije izmedu korisnika i kontrolera za upravljanje Elektrofiltrom... (Dušan Ivanić)

-Eksploatacione karakteristike obnovljivih izvora energije (Mikica Mirković)

-Proračun snage gubitaka u gvoždu kod sinhronog motora sa stalnim magnetima (Vladimir Vojinović)

 


___________________________________________________________________________________________________________________________________
e-mail: ddc@etf bg ac yu
 webmaster: Mijatović Nenad 10.2007.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________